Похвати за манипулация в рекламата

Рекламите въздействат на човешките възприятия. Образите и посланията, на които сте непрекъснати свидетели променят вашите избори и представи. Истина е, че рекламите се използват често за манипулация като подбуждат изкуствен интерес към предлаганите стоки и услуги. Те генерират продажби. Тези продажби обаче са част от крехкия баланс, от който се нуждае всяко общество. Всеки един човек в дадена държава генерира ръст в икономиката, купувайки продукти и услуги. Ако си представим, че всеки спре да купува каквото и да било, би настъпила икономическа криза.

Редизайн на лого – До къде ще стигнем с опростяване на логата

Редизайн на лого – До къде ще стигнем с опростяване на логата?

Преди няколко месеца получих имейл от Revolut (любима онлайн банка за бързо и евтино изпращане на пари в цяла Европа), в който те представиха редизайн на логото си. Преди това банката имаше ясно и разпознаваемо лого. Те го замениха с … нещо, което бях сигурен, че съм виждал преди. Предишното лого на Revolut имаше уникален…